Hopp til hovedinnhold (trykk enter)
Arkivplan.no
Printer-ikon Utskriftsvennlig versjon

Politisk organisering

Fylkestinget

Fylkestinget vedtok 14. oktober 2003 at Troms fylkeskommune skal ha parlamentarisk styringsform, dvs. at administrasjonen ledes av fylkesrådet. Fylkesrådet utnevnes av fylkestinget og har en tilsvarende funksjon i forhold til fylkestinget som regjeringen har i forhold til Stortinget. Fylkesrådsleder er den øverste administrative lederen i fylkeskommunen.

Innbyggerne velger nytt Fylkesting hvert 4. år. Fylkestinget ledes av en fylkesordfører, som for perioden 2015-2019 er Knut Werner Hansen. Fylkesvaraordfører er Irene Dahl. Fylkesordfører leder møtene i fylkestinget og er fylkeskommunens rettslige representant.

Fylkestinget har 4 komiteer; Plan- og økonomikomiteen, Samferdselskomiteen, Næring-, kultur- og helsekomiteen og Utdanningskomiteen. Disse komiteene innstiller i alle saker til fylkestinget etter at sakene er kommet fra fylkesrådet. Fylkestinget velger representanter til følgende utvalg og råd; Fylkesvalgstyret i Troms, Kontrollutvalget, Fylkeseldrerådet i Troms, Fylkesrådet for Funksjonshemmede og Fagopplæringsnemnda.

Fylkesrådet

Fylkestinget velger et fylkesråd til å lede fylkeskommunens administrasjon. Fylkesrådet har 4 fylkesråd og en fylkesrådsleder. Fylkesrådet er øverste ansvarlige for den samlede fylkeskommunale administrasjon og har full instruksjonsmyndighet over hele administrasjonen. Fylkesrådet består fra 2015 av Cecilie Myrseth, leder (AP), Willy Ørnebakk, næring-, kultur- og helse (AP), Ivar Prestbakmo, samferdsel og miljø (SP), Roar Sollid, utdanning (V) og Gerd Kristiansen, plan- og økonomi (KrF).

Ungdommens fylkesting

Ungdommens fylkesting ble etablert i 2009 og dette velger Ungdommens fylkesråd. Ungdommens fylkesting har talerett i Fylkestinget i saker som angår ungdom og er referansegruppe for fylkeskommunens arbeid med planer og saker som har med barn og ungdom å gjøre.

Dagens politiske organisering - parlamentarisme

Dagens ordning

Tidligere organisering - formannskapsmodellen

Formannskapsmodellen

Laster...